Dump of DIALOG #105

DIALOG #105
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 200, 68 DIALOG 0, 0, 200, 68
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Afegeix finalitat" CAPTION "Add Purpose"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Afegiu l'identificador d'objecte (OID) de la finalitat de certificat que voleu afegir:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0     CONTROL "Add the object identifier (OID) for the certificate purpose you wish to add:", 65535, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0     CONTROL "", 2500, 129, 0x50a10044, 6, 28, 190, 14, 0x0
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010000, 33, 48, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50010000, 100, 48, 60, 14, 0x0