Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 "Política de certificat"
101 "Identificador de política: "
102 "Informació de qualificador de política"
103 "Id de qualificador de política="
104 "CPS"
105 "Notificació d'usuari"
106 "Qualificador"
107 "Referència d'anunci"
108 "Organització="
109 "Número d'anunci="
110 "Text d'anunci="
111 empty