Dump of DIALOG #8005

DIALOG #8005
Compare with English (United States) >>
DIALOG 80, 90, 160, 92
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "تحرير السيطرة"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "المكتبة المستعملة", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 144, 66, 0x0
    CONTROL "الم&ضمّنة (المبنية بواسطة واين)", 1029, 128, 0x50020009, 16, 14, 125, 10, 0x0
    CONTROL "الأ&صليّة (المأخوذة من وندوز)", 1030, 128, 0x50000009, 16, 24, 125, 10, 0x0
    CONTROL "Buil&tin then Native", 1031, 128, 0x50000009, 16, 34, 125, 10, 0x0
    CONTROL "الأصليّة ثمّ المضمّنة", 1032, 128, 0x50000009, 16, 44, 125, 10, 0x0
    CONTROL "مع&طل", 1033, 128, 0x50000009, 16, 54, 125, 10, 0x0
    CONTROL "حسنًا", 1, 128, 0x50030001, 8, 74, 45, 14, 0x0
    CONTROL "ألغِ", 2, 128, 0x50030000, 57, 74, 45, 14, 0x0