Dump of DIALOG #111

DIALOG #111
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "المكتبات المسيطرة", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "يتيح لك واين إمكانيات فريدة و ذلك من خلال تمكينك من الاختيار بين المكتبات المضمّنة ( المصممّة بواسطة واين ) أو المكتبات الاصلية ( الموفّرة بواسطة تطبيق أو مأخوذة من وندوز ) ", 65535, 130, 0x50020000, 16, 16, 228, 32, 0x0
    CONTROL "إعداد سي&طرة مكتباتية جديد:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 58, 220, 8, 0x0
    CONTROL "", 8004, 133, 0x50214102, 16, 68, 140, 60, 0x0
    CONTROL "A&dd", 8001, 128, 0x50010000, 164, 68, 82, 13, 0x0
    CONTROL "السيط&رات الحالية:", 65535, 130, 0x50020000, 16, 86, 100, 8, 0x0
    CONTROL "", 1034, 131, 0x50a10001, 16, 96, 140, 112, 0x0
    CONTROL "ت&حرير...", 8002, 128, 0x50010000, 164, 96, 82, 14, 0x0
    CONTROL "&إزالة", 8003, 128, 0x50010000, 164, 114, 82, 14, 0x0