Dump of DIALOG #110

DIALOG #110
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "إعدادات النّافذة", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 84, 0x0
    CONTROL "التقا&ط آلي للفأرة في وضع ملء الشاشة", 1102, 128, 0x50010003, 15, 20, 230, 8, 0x0
    CONTROL "السّماح لمدير النّواف&ذ بتأطيرها", 1101, 128, 0x50010003, 15, 32, 230, 8, 0x0
    CONTROL "السّماح لمدير النّوا&فذ بالتّحكم بها", 1100, 128, 0x50010003, 15, 44, 230, 8, 0x0
    CONTROL "محاكاة سطح المكتب افترا&ضي", 1074, 128, 0x50010003, 15, 56, 230, 8, 0x0
    CONTROL "حجم س&طح المكتب:", 1025, 130, 0x58020000, 15, 70, 64, 16, 0x0
    CONTROL "X", 1026, 130, 0x58020000, 129, 70, 8, 8, 0x0
    CONTROL "", 1023, 129, 0x58812080, 84, 68, 40, 12, 0x0
    CONTROL "", 1024, 129, 0x58812080, 137, 68, 40, 12, 0x0
    CONTROL "دقة الشّاشة", 65535, 128, 0x50000007, 8, 95, 244, 84, 0x0
    CONTROL "", 1107, "msctls_trackbar32", 0x50010000, 12, 105, 171, 15, 0x0
    CONTROL "", 1108, 129, 0x50812000, 188, 105, 23, 13, 0x0
    CONTROL "dpi", 65535, 130, 0x50020000, 215, 107, 30, 8, 0x0
    CONTROL "هذا مثالٌ نصيٌّ باستخدام عشر نقاط من الخط تاهوما", 1109, 130, 0x50020000, 15, 124, 230, 49, 0x0