Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 220
STYLE 0x48000040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "إعدادات التطبيق", 65535, 128, 0x50000007, 8, 4, 244, 210, 0x0
    CONTROL "يمكن لواين محاكاة إصدارات متعددة من وندوز لكل تطبيق . هذا اللسان مرتبط أيضًا بألسنة المكتبات و الرّسوميّات وذلك للسماح بتغييرات واسعة النّطاق تتعلق بتطبيق معين.", 65535, 130, 0x50020000, 15, 15, 227, 45, 0x0
    CONTROL "", 1200, "SysListView32", 0x5081000f, 15, 60, 230, 110, 0x0
    CONTROL "Add appli&cation...", 1201, 128, 0x50010000, 15, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "أزل تطبيقًا", 1202, 128, 0x50010000, 133, 174, 112, 14, 0x0
    CONTROL "إصدارة الوندو&ز:", 65535, 130, 0x50020000, 17, 196, 80, 8, 0x0
    CONTROL "", 1012, 133, 0x50210003, 100, 194, 145, 56, 0x0