Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 0, 0, 260, 220, 0
STYLE 0x40000040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 8434, 130, 0x5000000d, 0, 0, 260, 140, 0x0
    CONTROL "واين", 8436, 130, 0x50020000, 105, 30, 55, 30, 0x0
    CONTROL "", 8435, 130, 0x50020000, 160, 43, 140, 8, 0x0
    CONTROL "<a href="https://www.winehq.org">https://www.winehq.org</a>", 8437, "SysLink", 0x50000001, 105, 53, 106, 8, 0x0
    CONTROL "هذا البرنامج مجاني ، بإمكانك توزيعه بصورته الأصليّة أو معدّلًا وذلك تحت الإصدارة 2.1 او أحدث من رخصة غنّو العمومية المنشورة بواسطة منظمة البرمجيات الحرة ، ترجمه أعضاء من فريق عيون العرب و مجتمع لينكس العربي.", 8438, 130, 0x50020000, 105, 64, 145, 66, 0x0
    CONTROL "معلومات تسجيل وندوز", 4294967295, 128, 0x50000007, 15, 155, 230, 55, 0x0
    CONTROL "ال&مالك:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 171, 40, 20, 0x0
    CONTROL "", 8432, 129, 0x50810080, 75, 171, 160, 13, 0x0
    CONTROL "المن&ظمة:", 4294967295, 130, 0x50020000, 22, 185, 50, 20, 0x0
    CONTROL "", 8433, 129, 0x50810080, 75, 185, 160, 13, 0x0