Dump of DIALOG #143

DIALOG #143
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 255, 199
STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "اختر الأعمدة"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "حسنًا", 1, 128, 0x50010001, 144, 178, 50, 14, 0x0
    CONTROL "ألغِ", 2, 128, 0x50010000, 198, 178, 50, 14, 0x0
    CONTROL "اختر الاعمدة التي يجب أن تظهر في صفحة العمليات في مدير المهام.", 65535, 130, 0x50020000, 7, 7, 200, 17, 0x0
    CONTROL "ا&سم الصورة", 1022, 128, 0x58010003, 7, 28, 120, 10, 0x0
    CONTROL "معرف الع&ملية", 1023, 128, 0x50010003, 7, 39, 120, 10, 0x0
    CONTROL "است&خدام المعالج", 1024, 128, 0x50010003, 7, 50, 120, 10, 0x0
    CONTROL "زم&ن المعالج", 1025, 128, 0x50010003, 7, 61, 120, 10, 0x0
    CONTROL "استخدام ال&ذاكرة", 1026, 128, 0x50010003, 7, 72, 120, 10, 0x0
    CONTROL "استخ&دام الذاكرة الرباعي", 1027, 128, 0x50010003, 7, 83, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&ذروة استخدام الذاكرة", 1028, 128, 0x50010003, 7, 94, 120, 10, 0x0
    CONTROL "نوا&قص الصفحة", 1029, 128, 0x50010003, 7, 105, 120, 10, 0x0
    CONTROL "عناصر المس&تخدم", 1030, 128, 0x50010003, 7, 116, 120, 10, 0x0
    CONTROL "القراءات الثنا&ئية", 1031, 128, 0x50010003, 7, 127, 120, 10, 0x0
    CONTROL "بايتات القرا&ءة الثنائية", 1032, 128, 0x50010003, 7, 138, 120, 10, 0x0
    CONTROL "مع&رف الجلسة", 1033, 128, 0x50010003, 7, 149, 120, 10, 0x0
    CONTROL "اس&م المستخدم", 1034, 128, 0x50010003, 7, 160, 120, 10, 0x0
    CONTROL "نواقص الصف&حة الرباعية", 1035, 128, 0x50010003, 132, 28, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&حجم الذاكرة الافتراضية", 1036, 128, 0x50010003, 132, 39, 120, 10, 0x0
    CONTROL "الم&صفحات", 1037, 128, 0x50010003, 132, 50, 120, 10, 0x0
    CONTROL "غي&ر المصفحات", 1038, 128, 0x50010003, 132, 61, 120, 10, 0x0
    CONTROL "الأو&لوية الاساسية", 1039, 128, 0x50010003, 132, 72, 120, 10, 0x0
    CONTROL "رقم اللاق&ط", 1040, 128, 0x50010003, 132, 83, 120, 10, 0x0
    CONTROL "ر&قم المادة", 1041, 128, 0x50010003, 132, 94, 120, 10, 0x0
    CONTROL "عناصر GDI", 1043, 128, 0x50010003, 132, 105, 120, 10, 0x0
    CONTROL "الكتابات الثنائية", 1044, 128, 0x50010003, 132, 116, 120, 10, 0x0
    CONTROL "بايتات الكتابة الثنائية", 1045, 128, 0x50010003, 132, 127, 120, 10, 0x0
    CONTROL "الثنائيات الأخرى", 1046, 128, 0x50010003, 132, 138, 120, 10, 0x0
    CONTROL "بايتات الثنائيات الأخرى", 1047, 128, 0x50010003, 132, 149, 120, 10, 0x0