Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 115
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "تحذير أمني"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "هل ترغب حقًا في تثبيت البرنامج ؟", 100, 130, 0x50000000, 10, 10, 240, 23, 0x0
    CONTROL "المكان:", 101, 130, 0x50000000, 10, 26, 40, 13, 0x0
    CONTROL "", 1001, 130, 0x50000000, 50, 26, 200, 13, 0x0
    CONTROL "لا تثبت", 2, 128, 0x50030001, 200, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 1002, 128, 0x58030000, 144, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 102, 130, 0x50000010, 10, 70, 240, 1, 0x0
    CONTROL "", 1003, 130, 0x50000003, 10, 82, 32, 32, 0x0
    CONTROL "عند تثبيت عنصر أكتيفاكس ، سيتمك من الوصول الكامل إلى جهازك . لا تثبته إلا في حال ثقتك الكاملة في مصدره .", 22002, 130, 0x50000000, 46, 80, 194, 23, 0x0