Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "عام"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "صفحة المنزل", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 56, 0x0
    CONTROL "اختر عنوانًا لاستخدامه كصفحة المنزل الخاصة بك.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 14, 300, 10, 0x0
    CONTROL "", 1000, 129, 0x50810080, 10, 26, 300, 12, 0x0
    CONTROL "ال&صفحة الحالية", 1001, 128, 0x50010000, 58, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "الصفحة الافترا&ضية", 1002, 128, 0x50010000, 144, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "الصفحة ال&فارغة", 1003, 128, 0x50010000, 230, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "تأريخ التصفح", 65535, 128, 0x50000007, 4, 66, 312, 42, 0x0
    CONTROL "بإمكانك حذف الصفحات المخزنة والكعكات و المعلومات الأخرى.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 76, 300, 10, 0x0
    CONTROL "ح&ذف الملفات...", 1004, 128, 0x50010000, 144, 90, 80, 14, 0x0
    CONTROL "الإعدادات...", 1005, 128, 0x50010000, 230, 90, 80, 14, 0x0