Dump of DIALOG #116

DIALOG #116
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "معالج تصدير الشهادات"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "اختر الصيغة التي ترغب باستخدامه:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&DER-encoded X.509 (*.cer)", 2901, 128, 0x50010009, 31, 18, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):", 2902, 128, 0x50010009, 31, 30, 280, 12, 0x0
    CONTROL "صيغة كربتوغرافيك القياسية P&KCS #7 Message (*.p7b)", 2903, 128, 0x50010009, 31, 42, 280, 12, 0x0
    CONTROL "تضمين جميع الشهادات في م&سار الشهادات إذا كان ذلك ممكنًا", 2905, 128, 0x58010003, 44, 57, 280, 8, 0x0
    CONTROL "ناقل المعلومات ال&شخصيPKCS #12 (*.pfx)", 2904, 128, 0x58010009, 31, 72, 280, 12, 0x0
    CONTROL "تضمين جميع الشهادات في مس&ار الشهادات إذا كان ذلك ممكنًا", 2906, 128, 0x58010003, 44, 87, 280, 8, 0x0
    CONTROL "تفعيل ال&تشفير القوي", 2907, 128, 0x58010003, 44, 102, 280, 8, 0x0
    CONTROL "احذف الم&فتاح الخاص في حال تم التصدير بنجاح", 2908, 128, 0x58010003, 44, 117, 280, 8, 0x0