Dump of DIALOG #106

DIALOG #106
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 200, 136
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "اختر مستودع الشهادات"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "اختر مستودع الشهادات الذي ترغب باستعمال:", 2600, 130, 0x50020000, 6, 6, 190, 28, 0x0
    CONTROL "", 2601, "SysTreeView32", 0x50810002, 6, 28, 188, 70, 0x0
    CONTROL "أظ&هر المستودعات الفيزيائية", 2602, 128, 0x50010003, 6, 102, 180, 14, 0x0
    CONTROL "حسنًا", 1, 128, 0x50010001, 90, 118, 50, 14, 0x0
    CONTROL "ألغِ", 2, 128, 0x50010000, 144, 118, 50, 14, 0x0