Dump of DIALOG #1

DIALOG #1
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x90c800c4
EXSTYLE 0x400000
CAPTION "إضافة و إزالة البرامج"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "لتثبيت برنامج جديد من قرص مرن أو صلب أو مُدمجللبدء اضغط على زر التثبيت", 1000, 130, 0x50020000, 40, 7, 270, 20, 0x0
    CONTROL "&تثبيت...", 1010, 128, 0x50010000, 246, 26, 64, 14, 0x0
    CONTROL "", 65535, 130, 0x50001000, 7, 46, 303, 1, 0x0
    CONTROL 2, 1001, 130, 0x50000003, 7, 7, 21, 20, 0x0
    CONTROL "البرمجيات التالية يمكن حذفها بصورة تلقائية . لحذف برنامجمُثبّت أو تعديله ، ما عليك إلا اختياره من القائمة و الضغط علىزر التّعديل أو الإزالة .", 1002, 130, 0x50020000, 40, 54, 275, 34, 0x0
    CONTROL "", 1011, "SysListView32", 0x5001001d, 7, 90, 303, 100, 0x0
    CONTROL "&معلومات الدّعم", 1013, 128, 0x50010300, 34, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "&تعديل...", 1014, 128, 0x50010000, 128, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "&إزالة", 1012, 128, 0x50010000, 222, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL 3, 1003, 130, 0x50000003, 7, 57, 21, 20, 0x0